Schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Sinds 2009 kent het ministerie van OCW jaarlijks subsidie toe aan de mbo-instellingen voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk zou moeten bijdragen aan verbetering van de leerlingenzorg op en rond de school en daarmee aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
Deze rapportage bevat de uitkomsten van de evaluatie die is uitgevoerd naar het schoolmaatschappelijk werk (SMW) in het mbo. In het onderzoek is gekeken hoe mbo-instellingen vorm en invulling geven aan schoolmaatschappelijk werk, hoe het SMW door betrokkenen wordt gewaardeerd en wat de effecten zijn binnen het mbo.

De evaluatie laat een zeer positief beeld zien van SMW binnen het mbo. De ondersteuning wordt door mbo-instellingen en partners hooggewaardeerd. Er is sprake van een sterke inbedding binnen de mbo-instellingen en jaarlijks worden duizenden studenten met meervoudige, deels buitenschoolse problematiek op een professionele manier ondersteund. Het SMW vormt een belangrijke verbindingsschakel tussen de mbo-instelling en externe ondersteuningsaanbieders, zoals jeugdhulp, ggz en wijk/buurtteams. Het SMW levert op die manier een wezenlijke bijdrage aan het voorkomen van uitval van deze studenten.

Auteurs: Rita Kennis MSc, drs. Annet Jager, drs. Mariska Roelofs, drs. Ton Eimers

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief