SchoolWerkt!

In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen woonachtig in de RMC-regio Utrecht en hun schoolloopbaan centraal. De hoofdvraag is hoe het met hen gaat: zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk? We kijken naar verschillende leeftijdsgroepen en willen weten hoe het met de 16-, 18-, 20- en 22-jarigen in de regio gaat.

In de tweede meting van de SchoolWerkt-monitor wordt een update gegeven van de cijfers uit de eerste meting. We kijken opnieuw naar hoe het gaat met de schoolloopbaan van de jongeren en jongvolwassenen woonachting (peildatum 1 oktober 2018) en kijken of er iets veranderd is ten opzichte van de eerste meting. Daarbij gaan we nader in op de verhalen achter de cijfers. Nieuw zijn de zes verdiepende onderzoeken met de thema’s: nieuwkomers, leeftijdsgrens 18 jaar en oud voortijdig schoolverlaten, havo als rotonde van het vo, overgang vmbo-mbo, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en loopbanen van jongeren in een kwetsbare positie. Het doel is om niet alleen om knelpunten zichtbaar te maken, maar ook om oplossingsrichtingen aan te dragen.

Net als in de eerste rapportage presenteren we de onderzoeksuitkomsten in korte, zelfstandig en leesbare artikelen. Wilt u meer weten over de cijfers of achtergronden maak dan – in de digitale versie – gebruik van de knoppen die in de tekst zijn opgenomen. Achter deze knoppen zijn aanvullende tabellen, toelichtingen en teksten uit het onderzoek opgenomen.

Download hieronder het rapport.

Auteurs: drs. Annet Jager, Rita Kennis MSc, drs. Mariska Roelofs, drs. Ton Eimers

Lees ook

onderwijs-en-ondersteuning

Monitor Onderwijsloopbanen

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 13 juli 2022 Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Geoorloofd verzuim in het mbo

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 23 november 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief