Signalen voor passend beroepsonderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt naar verwachting de wet Passend Onderwijs van kracht; wetgeving die erop gericht is ook jongeren met een beperking optimaal te laten participeren in onderwijs en samenleving. Voor het beroepsonderwijs betekent dit dat meer studenten met een beperking gebruik zullen maken van het reguliere beroepsonderwijs.
Het UWV heeft KBA en REA College Nijmegen gevraagd onderzoek te gaan doen naar de doelgroep jonggehandicapten die in aanmerking komen voor Passend BeroepsOnderwijs.
Het onderzoek geeft inzicht in de kenmerken, omvang, vindplaatsen en signalering van de doelgroep jonggehandicapten èn adviezen geven voor een succesvolle transitie van beroepsopleiding naar werk. Het is uitgevoerd in de regio Nijmegen, maar de uitkomsten zullen van belang zijn voor het beroepsonderwijs in ons hele land. Met de resultaten van dit onderzoek zijn beleidsmakers en uitvoerders geholpen om risico’s van uitval vroegtijdig te onderkennen en acties te ondernemen die de student in staat stellen de beroepsopleiding met een baan te bekronen. Het rapport gaat in op de kenmerken, omvang en signalering van de doelgroep jonggehandicapten èn geeft adviezen voor een succesvolle transitie van beroepsopleiding naar werk.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief