Studeren met een ondersteuningsbehoefte

De HAN kent een lange traditie van ondersteuning voor studenten met een beperking. Het beleid voor studenten met een ondersteuningsbehoefte ligt in het verlengde van de algemene visie van de HAN op onderwijs en begeleiding van studenten en is sterk geënt op het principe van gelijke behandeling: gelijke kansen voor studenten, ook als er sprake is van een beperking.

De HAN is een grote en complexe organisatie, met verschillende min of meer zelfstandig opererende onderdelen. Wat precies de situatie voor studenten met een beperking is en hoe succesvol de ondersteuning en het ingezette beleid is bij de verschillende onderdelen van de HAN, is onduidelijk. De hoofdvraag van het onderzoek is wat de situatie voor studenten met een beperking – extra ondersteuningsbehoefte is – en hoe succesvol de ondersteuning en het ingezette beleid is.

In 2015-2016 heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan. Het onderzoek is opgezet in twee delen, een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. Voor het onderzoek is een groot aantal betrokkenen geïnterviewd, is een analyse gemaakt van beschikbare data bij de HAN, zijn schriftelijke enquêtes gehouden onder studieloopbaanbegeleiders en studenten en zijn focusgroepen gehouden.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Annet Jager

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief