Tussenevaluatie invoering kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is ingevoerd in augustus 2007. Vanaf dat moment geldt dat jongeren volledig leerplichtig zijn tot hun achttiende verjaardag of tot een startkwalificatie is behaald. De wetswijziging heeft vooral effect op 17-jarigen. De cijfers over het eerste jaar na invoering van de kwalificatieplicht lijken te wijzen op een achterblijvende groei van het aantal onderwijsdeelnemers van 17 jaar. Het ministerie wil op korte termijn inzicht in het effect dat tot nu toe met de kwalificatieplicht is bereikt,  redenen voor de achterblijvende groei van de deelname en mogelijk aanvullende maatregelen om het effect van de kwalificatieplicht te versterken.

Het eerste jaar van de invoering van de kwalificatieplicht was een voorbereidingsjaar voor scholen en gemeenten. De handhaving is pas gestart in het tweede jaar. In het eerste jaar is geen effect zichtbaar op de onderwijsdeelname van 17-jarigen. Daardoor is er in het tweede jaar ook geen effect zichtbaar in de onderwijsdeelname van 18-jarigen en geen positief effect te verwachten in de kwalificatiewinst voor deze groep. Het tweede jaar na de invoering laat een sterke stijging zien van de onderwijsdeelname onder 17-jarigen. De stijging is voor het grootste deel het gevolg van de kwalificatieplicht. Dat blijkt ook uit het feit dat in dat jaar gemeenten en scholen actief begonnen zijn met handhaving van de kwalificatieplicht.

Concrete knelpunten in de verdere uitrol van de handhaving kwalificatieplicht zijn:

De moeizame en langdurige trajecten om tot regionale samenwerking te komen tussen gemeenten, waardoor een sluitende regionale aanpak vooralsnog uitblijft.
De tijd en inzet die het kost om met name in het mbo niet alleen de verzuimbestrijding uit te bouwen, maar ook de noodzakelijke zorgstructuur te versterken en de eerstelijns-begeleiding te verbeteren.
Fine-tuning van de handhaving specifiek gericht op 17-jarigen (justitieel, alternatieve onderwijstrajecten en vrijstellingen, registratie).
Vergroting van de mogelijkheden voor tussentijdse instroom en het wisselen van opleiding in het mbo.

Ervaringen leren dat men vastloopt op praktische bezwaren (organiseerbaarheid en betaalbaarheid bij kleine aantallen). Er moet worden gezocht naar nieuwe oplossingen (brede opleidingen, breed eerste jaar, domeinen).

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief