Uitvallers en zorgdeelnemers van Roc ASA Utrecht

ROC ASA Utrecht maakt een versnelling door waar het gaat om het uitbouwen en verbeteren van de interne zorgstructuur voor de deelnemers. Het doel is om deelnemers die in problemen dreigen te raken, beter te ondersteunen en daarmee uitval te voorkomen. Om beter te kunnen beoordelen hoeveel en welke inzet nodig is, wil men meer kennis hebben over de problematiek. ROC ASA heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren in het kader van de Regiomonitor.
Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deelonderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de (persoons)kenmerken en schoolloopbanen van uitgestroomde cursisten zonder startkwalificatie. In dit gedeelte is ook onderzocht in hoeverre de uitgestroomde cursisten zich weer voor een nieuwe opleiding hebben ingeschreven. Het tweede deelonderzoek is uitgevoerd door middel van dossieronderzoek bij de Deelnemersdienstverlening (DDV) van ROC ASA en had tot doel om de aard en de zwaarte van de problematiek waarmee deelnemers te maken hebben in beeld te brengen. Speciale aandacht was er daarbij voor de ‘overbelaste’ jongeren. Met de term ‘overbelast’ wordt verwezen naar jongeren met zware, meervoudige problematiek. Hoe zien de probleemprofielen er uit en welke profielen zijn aan te merken als ‘overbelasten’?

De Regiomonitor voortijdig schoolverlaten Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort in het kader van de Convenanten Voortijdig Schoolverlaten. De Regiomonitor is eigendom van de gemeenten in de RMC-regio Utrecht en de RMC-regio Eem en Vallei. De gemeenten Utrecht en Amersfoort treden op als contactgemeenten.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

onderwijs-en-ondersteuning

Infographic: Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 29 februari 2024 Lees publicatie
algemeen

Monitor onderwijssegregatie. Een grijs gebied.

dr. Marjolein Muskens

Geplaatst op 9 januari 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief