Uitvallers en zorgdeelnemers van ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is intensief bezig om de eigen interne zorgstructuur verder te verbeteren en daarmee de ongediplomeerde uitval terug te dringen. Om beter te kunnen beoordelen hoeveel en welke inzet nodig is, wil men meer kennis hebben over de problematiek. In samenspraak met de gemeente Utrecht heeft ROC Midden Nederland twee deelonderzoeken laten uitvoeren in het kader van de Regiomonitor.

Het eerste deelonderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de schoolloopbanen en persoonskenmerken van cursisten, die het ROC hebben verlaten zonder startkwalificatie. In het onderzoek is ook gekeken of zij na uitstroom uit ROC Midden Nederland zich weer elders hebben ingeschreven.
Het tweede deelonderzoek had tot doel om de aard en zwaarte van de problematiek waarmee cursisten te maken hebben in kaart te brengen. Dat is gedaan door middel van uitvoerig dossieronderzoek bij het Studie & Loopbaancentrum van het ROC. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de ‘overbelasten’: naar jongeren met zware, meervoudige problematiek. Een scherpe definitie is er niet en het is de vraag hoeveel deelnemers met problemen binnen ROC Midden Nederland binnen die categorie vallen. Hoe zien de risico/probleemprofielen er uit en welke profielen zijn aan te merken als ‘overbelasten’?

De Regiomonitor voortijdig schoolverlaten Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan.De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort in het kader van de Convenanten Voortijdig Schoolverlaten. De Regiomonitor is eigendom van de gemeenten in de RMC-regio Utrecht en de RMC-regio Eem en Vallei. De gemeenten Utrecht en Amersfoort treden op als contactgemeenten.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief