Van evalueren naar regionaliseren?

Het eerste deel van het rapport bevat een evaluatie van de uitvoeringspraktijk op het gebied van leerplicht en RMC in het Westelijk Weidegebied Utrecht. Het evaluatieonderzoek vond plaats in het najaar van 2006. Uit de evaluatie blijkt, dat de uitvoeringspraktijk ten opzichte van voorgaande jaren op een aantal punten verbeterd is, maar ook dat er sprake is van substantiële knelpunten. Deze knelpunten (o.a. onvoldoende formatie, onbetrouwbaarheid van de administratie, kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering) staan een goed zicht op de problematiek en een effectieve aanpak van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten in de weg. Op grond van de bevindingen uit de evaluatie is op 16 april 2007 een werkbijeenkomst gehouden met bestuurders en leerplichtambtenaren van de acht gemeenten uit het Westelijk Weidegebied Utrecht. Doel van de bijeenkomst was om op basis van een aantal kwaliteitscriteria te komen tot een modelkeuze voor een uitvoeringsorganisatie op het gebied van leerplicht en RMC. Uit de kwaliteitsscores van aanwezige bestuurders en leerplichtambtenaren kwam het zogenaamde ‘regionaal model’ als beste naar voren. Op basis van de werkbijeenkomst heeft KBA de opdracht gekregen om de contouren te schetsen van een regionale uitvoeringsorganisatie voor leerplicht en RMC. Aan deze contourenschets werd de voorwaarde verbonden dat deze de sterke kanten van een regionale aanpak (solide administratie, betere waarborgen voor professionaliteit en bedrijfszekerheid) diende te verenigen met de sterke kanten van een lokale uitvoeringspraktijk: deelname aan zorgstructuren op locatie, goede zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ouders, leerlingen, scholen en andere partijen.

Het tweede deel van het rapport bevat de gevraagde contourenschets van een regionale uitvoeringsorganisatie voor leerplicht en RMC met een decentrale, outreachende werkwijze. Tevens wordt hierbij een eerste inventarisatie gepresenteerd van bestuurlijk-juridische, personele en financiële aspecten van een regionale uitvoeringsorganisatie. Ook wordt kort ingegaan op een aantal relevante ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau, die van invloed zijn op de vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie.
Op basis van de voorliggende evaluatie en contourenschets kunnen de betrokken gemeenten een afweging maken over verdere stappen in de richting van de toekomstige uitvoeringsorganisatie voor leerplicht en RMC in het Westelijk Weidegebied Utrecht.

Download de publicatie hieronder.

 

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief