Verkenning samenwerkingsmodellen leerplicht en RMC

De gemeenten Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo (gericht op leerlingen afkomstig uit Mierlo) en Helmond zoeken naar een vorm waarin zij hun samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC het beste vorm kunnen geven. In het zogenaamde Peelland-overleg Jeugd van 20 december 2007 hebben de aanwezige bestuurders op basis van een ambtelijk vooronderzoek een eerste verkenning gemaakt van een viertal mogelijke samenwerkings­vormen. In genoemd overleg is besloten om door een externe partij een nadere uitwerking te laten geven aan de financiële, juridische en organisatorische consequenties van deze samenwerkingsvormen.
Deze uitwerking is bedoeld om beslisinformatie te genereren voor een bestuurlijk besluit over regionale samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC in de vorm van een compact document, dat inzicht biedt in:

  • de wijze van kwaliteitsborging op het gebied van registratie en administratie enerzijds en de uitvoering van leerplicht- en RMC-taken anderzijds voor ieder van de 4 onderscheiden samenwerkingsmodellen, en
  • de financiële, juridische en organisatorische implicaties van de benodigde wijze van kwaliteitsborging voor ieder van de onderscheiden samenwerkingsmodellen.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief