VSV-monitor Nijmegen

Sinds enkele jaren wordt er op ROC Nijmegen gewerkt aan een vernieuwing en verbetering van de aanpak rondom voortijdig schoolverlaten. Deze aanpak is nog sterk in ontwikkeling. Er is een omslag ingezet die moet leiden tot eerdere signalering, eerdere interventie en een passend ondersteuningsaanbod. De nadruk ligt daarbij niet meer op de afzonderlijke maatregelen, maar op het resultaat van het geheel: goed onderwijs met waar nodig passende ondersteuning. In dit kader is onderzocht wat er op ROC Nijmegen gebeurt om verzuim en VSV te verminderen, wat de samenhang is en tot welke resultaten deze totaalaanpak leidt. Dat is gedaan door gegevens over de schoolloopbaan van jongeren, afkomstig van DUO (zogenaamde BRON-gegevens) te koppelen aan deelnamegegevens van studenten aan verschillende vormen van ondersteuning. Hierbij is tevens door middel van aanvullend dossieronderzoek extra informatie verzameld over de problemen waar deze studenten mee te maken hebben. Daarmee is het mogelijk jongeren te volgen nadat zij van een bepaalde ondersteuning gebruik hebben gemaakt. Voor de uitvoering van de monitor zijn strikte afspraken gemaakt over de waarborging van privacy van de jongeren.

De VSV-monitor is een initiatief van de gemeente Nijmegen en ROC Nijmegen. De monitor heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en evalueren. In de VSV-monitor is een instrument ontwikkeld waarmee grote groepen jongeren in hun schoolloopbaan gevolgd kunnen worden. Het doel is beter zicht te krijgen op achtergronden van uitval en op de effectiviteit van maatregelen om verzuim en uitval terug te dringen. Vanuit het perspectief van gemeenten en scholen komt er zicht op het rendement van beleid en inzet van middelen.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief