Actief balanceren tussen instituties en netwerkvorming

Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe omgegaan wordt met ontwikkelingen die het bestaande werkterrein van individuele KBB’s doorsnijden of overstijgen, en wat beloftevolle oplossingstrategieën zijn voor deze problematiek. De directe aanleiding van het onderzoek lag in de behoefte bij de ACOA aan systematische informatie, waarmee zij haar wettelijke taak om in voorkomende gevallen te adviseren over aanpassingen van het werkgebied van KBB’s, zo gefundeerd mogelijk kan verrichten. Gezien de ontwikkeling naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur en de daarmee gepaard gaande verbreding, is de problematiek echter in een ruimer daglicht komen te staan. Het betreft niet langer alléén doorsnijdende en overstijgende ontwikkelingen zoals die zich op de arbeidsmarkt manifesteren. Gegeven een competentiegerichte en verbrede kwalificatiestructuur, is er in meer algemene zin behoefte aan informatie over de positionering en onderlinge afstemming van individuele KBB’s.

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief