Arbeidsmarktonderzoek naar de behoefte aan een hbo-opleiding Medische Hulpverlening

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Utrecht (HU) willen een hbo-opleiding Medische Hulpverlening (MH) ontwikkelen voor diverse medisch hulpverlenende functies in de gezondheidszorg. In eerste instantie richten de beide hogescholen zich op de functies van ambulancehulpverlener, spoedeisende hulpverlener, triagist, anesthesiemedewerker en hartkatheterisatiemedewerker. Later zullen daar misschien de functies van operatieassistent, endoscopieassistent, hartfunctielaborant, klinisch neurofysiologisch laborant, longfunctieassistent en vasculair diagnostisch laborant aan worden toegevoegd. De HAN en HU hebben KBA gevraagd om een onderzoek te doen naar de behoefte in het werkveld aan de beoogde opleiding Medische Hulpverlening (MH).
Centraal in het onderzoek staat de beantwoording van de volgende drie vragen:

  • Welke bijdrage levert een hbo-opleiding MH volgens vertegenwoordigers van het werkveld aan het oplossen van voorkomende knelpunten in de zorg?
  • Welke kerntaken en kerncompetenties dienen volgens vertegenwoordigers van het werkveld onderdeel uit te maken van het beroepscompetentieprofiel van een Medisch Hulpverlener, welke als basis kan dienen voor de beoogde opleiding MH?
  • Hoe groot is de arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van de opleiding MH, uitgaande van het opleidingsprofiel dat de HAN en HU hebben opgesteld op basis van de verkregen antwoorden op de eerste twee onderzoeksvragen?

Om een antwoord te vinden op de gestelde onderzoeksvragen zijn, naast bestudering van relevante literatuur en beleidsstukken, interviews gehouden met een vijftiental vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van medisch hulpverleners en andere landelijke belangenverenigingen en met ongeveer 25 managers, medici en personeelsfunctionarissen die werken met medisch hulpverleners. In het rapport zijn de onderzoeksbevindingen beschreven en de conclusies die hieruit zijn getrokken ten aanzien van de behoefte vanuit het werkveld aan de door de HAN en HU beoogde opleiding Medische Hulpverlening.

Download de publicatie hieronder

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief