Arbeidsmarktperspectieven en functieprofiel LOBOS’ers

Dit onderzoeksrapport bevat een verslag van de bevindingen van een onderzoek naar de arbeidsmarktperspectieven en het functieprofiel van zogenaamde LOBOS’ers (LeraarOndersteuners BewegingsOnderwijs en Sport).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de OVDB. Voor het onderzoek zijn 40 interviews gehouden met vertegenwoordigers van basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten, provinciale sportraden en de Alliantie School & Sport. Op grond van het uitgevoerde onderzoek lijkt het aannemelijk, dat over 5-10 jaar een arbeidsmarktbehoefte zal ontstaan van circa 3.000 – 4.000 fte voor beroepsbeoefenaren met een LOBOS-profiel. Meest bepalend voor het daadwerkelijk tot stand komen van een arbeidsmarktvraag naar LOBOS’ers van deze omvang is de mate waarin de rijksoverheid een financiële vertaling zal geven aan de plannen, die de Alliantie School & Sport ontwikkeld heeft in opdracht van de ministeries van OCW en VWS en de sportkoepel NCO*NSF. Tevens blijkt uit de afgenomen interviews, dat het bestaande concept-functieprofiel voor de LOBOS’er uit 2005, zoals opgesteld door de werkgroep LOBOS, op hoofdlijnen bruikbaar is, maar ook aanscherping (concretisering; afbakening van werkzaamheden en verantwoordelijkheden ten opzichte van groepsleerkracht en vakleerkracht) en verbreding (in de richting van buitenschoolse sport- en bewegingsactiviteiten) behoeft.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Mariska Roelofs

Lees ook

arbeid

Eindrapport DI-onderzoek gemeentemedewerkers

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 30 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief