Belangstelling van vwo’ers voor de bacheloropleiding Klinische Technologie

De TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden hebben het voornemen een bacheloropleiding Klinische Technologie aan te gaan bieden. KBA heeft onderzocht of er onder vwo-scholieren belangstelling bestaat voor een dergelijke opleiding.

Uit de resultaten komt naar voren dat circa 13 procent van de vwo-leerlingen uit de responsgroep de beoogde opleiding zeker of mogelijk interessant vindt en de kans (zeer) groot acht om voor de opleiding te gaan kiezen. Deze jongeren zijn in dit rapport de potentieelgroep genoemd.

Gezien de belangstelling voor de opleiding in de responsgroep, schatten we in dat landelijk ongeveer 2400 leerlingen belangstelling hebben in de opleiding. Omdat de ervaring uit vergelijkbaar onderzoek leert, dat lang niet alle leerlingen die tot de potentieelgroep behoren, na het behalen van het vwo-diploma ook feitelijk voor de opleiding kiezen, is een wegingsfactor gebruikt. Uit de berekeningen komt naar voren dat jaarlijks naar schatting 200 leerlingen ook daadwerkelijk de keuze zullen maken voor de opleiding Klinische Technologie aan de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. Daarmee valt te concluderen dat de opleiding zeker bestaansrecht heeft in termen van de behoefte onder toekomstige studenten.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie
onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

dr. Loes van Druten

Geplaatst op 9 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief