Belangstelling van vwo`ers voor de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde van de TU Delft

De instroom in de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde van de TU Delft is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen blijven waarborgen, is de TU Delft voornemens om een numerus fixus van 600 studenten in te voeren voor het studiejaar 2014-2015. De TU Delft wil in relatie tot de te stellen numerus fixus weten hoe de instroom zich zal gaan ontwikkelen. Onderzocht is in welke mate vwo-scholieren – de potentiële instromers – belangstelling hebben voor de universitaire bacheloropleiding. Uit de resultaten komt naar voren dat circa 9 procent van de vwo-leerlingen uit de responsgroep de opleiding zeker of mogelijk interessant vindt en de kans (heel) groot acht om voor de opleiding te gaan kiezen.

Deze leerlingen hebben de meeste waardering voor het feit dat de opleiding Werktuigbouwkunde goede carrièreperspectieven biedt, dat het een brede opleiding is, dat de opleiding ook toegang geeft tot veel masteropleidingen en dat het een universitaire opleiding is. Bovendien waarderen deze leerlingen dat de opleiding een combinatie van theorie en projectonderwijs is. De inhoudelijk kenmerkende aspecten van de opleiding worden door deze leerlingen juist als (zeer) positief beschouwd, met name het feit dat in de opleiding geleerd wordt om nieuwe producten en processen te bedenken, te ontwerpen en te realiseren, om bestaande technieken te verbeteren en om creatieve oplossingen te bedenken voor ingewikkelde systemen en processen.

Het onderzoek laat ook zien dat leerlingen die Werktuigbouwkunde als vervolgopleiding zouden willen kiezen een duidelijke voorkeur hebben voor de TU Delft, ten opzichte van TU Eindhoven en Universiteit Twente.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Annet Jager

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief