Belangstelling van vwo`ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie

De TU Delft en het Erasmus MC hebben het voornemen een bachelorpleiding Nanobiologie aan te bieden. De opleiding zal voor een deel worden verzorgd in Delft en voor een deel in Rotterdam. KBA heeft onderzocht of er onder vwo-scholieren belangstelling bestaat voor een dergelijke opleiding.
Het onderzoek wijst uit dat 15 procent van alle vwo’ers uit de steekproef de beoogde opleiding interessant vindt en de kans groot acht om voor de opleiding te gaan kiezen. Gezien de belangstelling voor de opleiding in de steekproef, is naar schatting sprake van een substantiële instroom in de opleiding Nanobiologie van ruim 100 tot 200 vwo’ers per jaar. Daar moet de instroom vanuit het hbo nog worden bijgeteld.

De meest aantrekkelijke kenmerken van de beoogde opleiding zijn volgens de respondenten onder andere de gunstige toekomstperspectieven (zowel wat betreft doorleren als het snel vin­den van een baan), het interdisciplinaire karakter van de opleiding, de combinatie van natuur­kunde en biologie en dat afgestudeerden van vergelijkbare opleidingen vinden dat hun opleiding een goede basis biedt voor een verdere carrière. De minst aantrekkelijke opleidings­kenmerken zijn de spreiding van het onderwijs over twee locaties en het grote aandeel wiskunde in de opleiding.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief