Beroepenvorming Psychologisch Medewerker en macrodoelmatigheid van de HBO-opleiding Psychologie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft de ambitie om van start te gaan met een HBO-opleiding Psychologie. Met het oog op de macrodoelmatigheidstoetsing door het ministerie van OCW van deze nieuwe opleiding heeft de HAN KBA opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding HBO Psychologie. De opleiding HBO Psychologie wil studenten voorbereiden op het beroep van ‘Psychologisch Medewerker’.

Voor het onderzoek zijn 11 interviews met sleutelpersonen gehouden, die werkzaam zijn binnen mogelijke werkvelden voor afgestudeerden van de opleiding HBO Psychologie. Verder is een gestructureerde vragenlijst toegestuurd naar 290 organisaties binnen relevante werkvelden voor ‘Psychologisch Medewerkers’. Uit de gehouden interviews en de afgenomen enquête blijkt dat het beroepsprofiel van ‘Psychologisch Medewerker’ en de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding HBO Psychologie door een substantieel deel van de respondenten wordt herkend. In het onderzoek is tevens een raming gemaakt van de arbeidsmarktbehoefte aan medewerkers met het profiel van Psychologisch Medewerker vanaf 2011. De berekende arbeidsmarktbehoefte aan Psychologisch Medewerkers is vertaald in een instroombehoefte voor opleidingen HBO-Psychologie. Op basis van het onderzoek wordt de jaarlijkse instroombehoefte binnen opleidingen Psychologie op HBO-niveau geraamd op enige honderden studenten per jaar.

 

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

Rapportage KBA monitor carrosseriebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief