Beroepscompetentieprofiel en macrodoelmatigheid van de opleiding Master Sport en Bewegen

In opdracht van de HAN heeft KBA een onderzoek uitgevoerd naar:

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die wijzen op een toenemende professionaliseringsbehoefte binnen het werkveld sport en bewegen;
het voorkomen van functies met een MSB-profiel binnen organisaties afkomstig uit o.a. overheid, (bedrijfsgezondheids)zorg, onderwijs, sportbonden, sociaal-cultureel werk, outdoor;
de arbeidsmarktbehoefte aan opleidingstrajecten op masterniveau voor beroepsbeoefenaren op het gebied van sport en bewegen.
Op grond van het uitgevoerde onderzoek zijn de kerntaken en kerncompetenties van MSB-ers beschreven en blijkt er sprake te zijn van een bescheiden arbeidsmarktbehoefte aan mastertrajecten op het gebied van sport en bewegen. Landelijk gaat het om een behoefte van circa 70 trajecten per jaar. Publieke bekostiging van deze opleidingstrajecten is een belangrijke conditie voor daadwerkelijke afname van deze trajecten en dus voor een besluit door de HAN om al dan niet van start te gaan met de beoogde opleiding.

Download de publicatie hieronder

Lees ook

arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

Rapportage KBA monitor carrosseriebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief