Bevoegd zijn en bekwaam blijven

Het ministerie van OCW wil flexibele leertrajecten op maat door lerarenopleidingen, en Integraal PersoneelsBeleid (IPB) door onderwijsinstellingen stimuleren, en beschouwt daarvoor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) als een kansrijke benadering. EVC verwijst naar het herkennen, waarderen en erkennen van competenties in het licht van de (verdere) ontwikkeling van individuen. In het Beleidsplan Onderwijspersoneel is als ambitie geformuleerd dat lerarenopleidingen en onderwijsinstellingen in 2007 beschikken over instrumenten op basis waarvan zittend en nieuwe onderwijspersoneel kan aantonen over welke competenties hij of zij beschikt. Er bestaat momenteel nog weinig systematisch zicht op het gebruik van EVC door lerarenopleidingen en onderwijsinstellingen. Daarom heeft het Ministerie KBA opdracht gegeven voor een empirisch onderzoek naar het feitelijk gebruik van EVC voor zittend en nieuw onderwijspersoneel. Dat onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met CINOP te ’s Hertogenbosch. Het rapport bevat het verslag van dit onderzoek, inclusief beleidsaanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie
onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

dr. Loes van Druten

Geplaatst op 9 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief