Bevoegd zijn en bekwaam blijven

Het ministerie van OCW wil flexibele leertrajecten op maat door lerarenopleidingen, en Integraal PersoneelsBeleid (IPB) door onderwijsinstellingen stimuleren, en beschouwt daarvoor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) als een kansrijke benadering. EVC verwijst naar het herkennen, waarderen en erkennen van competenties in het licht van de (verdere) ontwikkeling van individuen. In het Beleidsplan Onderwijspersoneel is als ambitie geformuleerd dat lerarenopleidingen en onderwijsinstellingen in 2007 beschikken over instrumenten op basis waarvan zittend en nieuwe onderwijspersoneel kan aantonen over welke competenties hij of zij beschikt. Er bestaat momenteel nog weinig systematisch zicht op het gebruik van EVC door lerarenopleidingen en onderwijsinstellingen. Daarom heeft het Ministerie KBA opdracht gegeven voor een empirisch onderzoek naar het feitelijk gebruik van EVC voor zittend en nieuw onderwijspersoneel. Dat onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met CINOP te ’s Hertogenbosch. Het rapport bevat het verslag van dit onderzoek, inclusief beleidsaanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief