Co-educatie in perspectief

In juni 2003 heeft de minister van BZK de Politieonderwijsraad gevraagd om een advies op te stellen over de samenhang en samenwerking tussen het politieonderwijs en het reguliere onderwijs. Ter voorbereiding van dit advies zijn verschillende projecten afgerond, die zich elk richten op een deelaspect van deze adviesaanvraag. Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van een van deze projecten: een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de Politieacademie en een beperkt aantal geselecteerde Regionale Opleidingencentra (ROC’s) en Hogescholen. Het onderzoek geeft op grond daarvan een weergave van de stand van zaken in de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijs.

Het rapport behandelt op hoofdlijnen hoe de samenwerking zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft; het managen van wederzijdse verwachtingen is daarbij de centrale analyse/ingang. Eerder geconstateerde knelpunten en fricties in de uitvoeringspraktijk worden onder de loep genomen. Verder wordt een schets gegeven van recente initiatieven en worden de perspectieven voor (verdere) versterking van de samenwerking geformuleerd.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief