Competentiegericht opleiden in het mbo Stand van zaken 2009

In 2007 hebben KBA en B&A voor de Onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd naar de onderwijskundige kwaliteit van de vernieuwing in het mbo. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het inspectierapport ‘Competenties: kun je dat leren?’ (Inspectie van het Onderwijs, oktober 2007). Daarin wordt een beeld gegeven van de stand van zaken met de invoering van competentiegericht opleiden (CGO) in het voorjaar/begin zomer 2007.

Dit vervolgonderzoek is in hoge mate vergelijkbaar te zijn met het onderzoek uit 2007 en bestaat uit twee kwantitatieve deelonderzoeken in de breedte en een kwalitatief deelonderzoek in de diepte. Het onderzoek is uitgevoerd door KBA en door de B&A-groep. Daarbij is een taakverdeling overeengekomen waarin KBA de beide kwantitatieve onderdelen van het onderzoek heeft verricht en B&A het kwalitatieve onderdeel en ook de onderlinge afstemming van beide onderdelen voor haar rekening heeft genomen. De kwantitatieve deelonderzoeken bestaan uit een internet enquête onder alle coördinatoren van de experimentele opleidingen en internet enquête onder mbo-deelnemers. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit de bestudering van een aantal casussen waarin ook andere betrokkenen dan coördinatoren aan het woord zijn gekomen.

De bevindingen van de deelonderzoeken zijn door de Inspectie opgenomen in het rapport “Competentiegericht mbo: kansen en risico’s.
De beide kwantitatieve deelonderzoeken zijn in hoofdstuk vijf van dat rapport in vergelijkende zin samengevat.

 

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Annet Jager

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief