Competentieprofiel voor beroepskrachten met een hogere functie (niveau D) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg wordt gekenmerkt door het individuele karakter van de cliëntvragen, de bijpassende dialoog tussen cliënt en professional en het bieden van professionele zorg en ondersteuning gericht op de kwaliteit van het bestaan van de cliënt. Om die zorg te kunnen bieden, werken er in het primaire proces van de gehandicaptenzorg professionals uit verschillende disciplines. Zonder deze beroepskrachten is het leveren van professionele zorg en ondersteuning niet mogelijk. Zowel de professionals zélf als de instellingen en de sector zijn verantwoordelijk voor het behoud van de professionaliteit en daarmee voor het versterken van de concurrentiekracht van instellingen in de gehandicaptenzorg: de sector vooral waar het gaat om het creëren van voorwaarden daarvoor. Eén van die voorwaarden is dat duidelijk is wat de opleidingsvraag in de gehandicaptenzorg is. Voor functies op mbo-niveau kan die vraag inmiddels worden verhelderd met behulp van het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg. Hierin staan de taken en competenties van beroepskrachten op de niveaus A, B en C die werkzaam zijn in het primaire proces. De beroepsuitoefening van beroepskrachten op niveau D was in het profiel nog niet systematisch in beeld gebracht. Met het voorliggende beroepscompetentieprofiel is dat nu wel het geval. Dit profiel is dus een aanvulling op het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg. Verder is het profiel voor de beroepskracht op niveau D een basisprofiel: een verdieping daarvan naar doelgroepen moet nog plaatsvinden.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief