Competenties zichtbaar maken

Zolang er in Europa geen gemeenschappelijke standaarden zijn voor het beroepsonderwijs en de nascholing, blijft het lastig de transparantie te verbeteren, zodat de beroepsmatige mobiliteit van werknemers in Europa ook praktisch mogelijk wordt.

Er vindt veel uitwisseling van arbeidskrachten plaats. Zeker in het grensgebied van Duitsland en Nederland stellen werkgevers zich regelmatig de vraag, welke kennis en vaardigheden het diploma van het beroepsonderwijs in het buurland inhoudt en of deze kennis en vaardigheden binnen de eigen eisen van het bedrijf passen.

In dit onderzoek worden Duitsland en Nederland vergeleken wat betreft de instrumenten en methoden die gehanteerd worden bij het vaststellen van beroepskennis en -vaardigheden. Er zijn grote verschillen tussen de landen in de mate waarin het beroepsonderwijs flexibel op de arbeidsmarkt georiënteerd is en de mate waarin compentiegericht onderwijs is geïmplementeerd. Deze publicatie is ook in het duits verschenen.

 

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief