De arbeidsmarkt van optometristen en orthoptisten

De Hogeschool Utrecht verzorgt als enige hogeschool in Nederland twee paramedische opleidingen op het gebied van de oogzorg: Optometrie en Orthoptie. Door de Hogeschool Utrecht, de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) wordt geconstateerd dat zowel de beroepsgroepen als de opleidingen te maken hebben met ontwikkelingen die nieuwe eisen stellen aan het werk en de werknemer. Om op dergelijke ontwikkelingen te kunnen inspelen, dienen ze in kaart te worden gebracht en moet duidelijk worden wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de opleiding van nieuwe, en de bijscholing van zittende beroepskrachten. De hogeschool en beide beroepsverenigingen hebben KBA gevraagd daar onderzoek naar te doen.

In eerste instantie zijn via een literatuurstudie en de analyse van arbeidsmarktrapporten en databestanden de beschikbare gegevens over de arbeidsmarkt van optometristen en orthoptisten in kaart gebracht. Vervolgens zijn interviews gehouden met 27 informanten over de positie van beide beroepsgroepen in de oogzorg, hun beroepsprofiel en de beroepsopleidingen. Deze informanten waren vooral afkomstig uit branches waarin de meeste optometristen en orthoptisten werkzaam zijn, maar ook uit aanpalende branches en organisaties die voor de oogzorg relevant zijn. Tot slot zijn de bevindingen uit de voorgaande onderzoeksfasen ook voorgelegd aan de beroepskrachten zelf. Dat is gebeurd via een e-mailenquête onder de leden van de OVN en de NVvO. Daaraan hebben 241 beroepskrachten meegewerkt.

Het onderzoek wijst uit dat dit de oogzorg vooral te maken heeft met ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag (die toeneemt) en de manier waarop optometristen en orthoptisten hun werk uitvoeren (waaraan strengere voorwaarden worden gesteld). Beide soorten ontwikkelingen kunnen in meerdere of mindere mate leiden tot een toename van de werkgelegenheid. Gevolgen hiervan voor de opleiding van optometristen en orthoptisten zijn dat de instroom van de opleiding Optometrie op peil moet worden gehouden en van de opleiding Orthoptie iets moet worden verhoogd. Tevens moet de inhoud van beide opleidingen tegen het licht worden gehouden, gezien de verwachte uitbreiding van het vakgebied van optometristen en orthoptisten. Dit laatste heeft gevolgen voor hun kerntaken. Binnen de kerntaken kunnen accentverschuivingen optreden en bovendien kunnen er op termijn taken verdwijnen of bijkomen. Het is van belang dat deze verschuivingen en veranderingen een plek krijgen in de bij- en nascholing van optometristen en orthoptisten. Het onderzoek laat onder andere zien dat beide beroepsgroepen aanbod missen op het gebied van het beheer van de praktijk.

 

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief