De arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van de studieroute Gezondheid & Technologie

In opdracht van Saxion heeft het KBA onderzoek gedaan naar de behoefte op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden van het opleidingstraject Gezondheidszorg en toegepaste technologie, een nieuwe studieroute binnen de hbo-opleiding Verpleegkunde. Met deze studieroute beoogt Saxion tegemoet te komen aan de behoefte in de zorg aan professionals (verpleegkundigen) die ingezet kunnen worden op het gedeeld gebied van zorg en technologie. In het onderzoek is deze beroepskracht aangeduid als professional zorg en technologie (professional Z&T). De behoefte aan afgestudeerden is onderzocht via interviews met sleutelfiguren en een telefonische enquête onder arbeidsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, verzorgingshuis-/verpleeghuiszorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg en gehandicaptenzorg. Hierbij is gebruik gemaakt van een door Saxion opgestelde beroepstypering (in de vorm van een beroepscompetentieprofiel) en een blauwdruk van de nieuwe studieroute.

Over het algemeen vindt men het beroepscompetentieprofiel de kern van het beroep professional Z&T goed weergeven en vindt men de taken en rollen in het profiel van zeer groot belang voor het beroep. Hetzelfde geldt voor de blauwdruk van de opleiding, die voldoet aan de behoefte van de arbeidsmarkt aan professionals Z&T en de eisen die aan dergelijke beroepskrachten kunnen worden gesteld. Zowel organisaties die (nog) geen beroepskrachten met het profiel van de professional Z&T hebben, als organisaties waarin dat wel het geval is, verwachten een substantiële toename van het aantal professionals Z&T in de gezondheidszorg. In lijn daarmee geeft ongeveer driekwart van de organisaties aan dat er momenteel behoefte bestaat aan afgestudeerden van de beoogde studieroute, of dat die behoefte op korte termijn zal ontstaan. Maar die behoefte is vooralsnog van beperkte omvang.

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief