De arbeidsmarktbehoefte aan logopedisten

De zeven hogescholen met een opleiding Logopedie zijn verenigd in het Studierichtingsoverleg Logopedie (SRO-Logopedie). Eén van de thema’s waar dit overleg zich momenteel op richt, is de beleidsvorming voor de komende jaren. Dit geldt met name voor de aansluiting van de opleidingen bij de opleidingsbehoefte vanuit het veld, zowel kwantitatief als kwalitatief. De cruciale vraag is hoe de arbeidsmarkt voor logopedisten zich ontwikkelt. Vervolgens moet duidelijk worden wat de implicaties daarvan zijn voor de vraag naar en het profiel van logopedisten en voor het aannamebeleid van de opleidingen. In opdracht van het Studierichtingsoverleg Logopedie (SRO-Logopedie) heeft KBA onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor logopedisten en de gevolgen daarvan voor de vraag naar en het profiel van logopedisten.

Vragen in het onderzoek waren:


Hoe ziet de arbeidsmarkt voor logopedisten eruit (nu en over 4 jaar) in termen van branches, arbeidsorganisaties en beroepen (beroepsvarianten)?
•   Welke ontwikkelingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt van logopedisten?
•   Hoe groot is de vraag naar logopedisten en hoe ontwikkelt die zich?
•   Hoe ontwikkelt het beroepsprofiel van de logopedist zich: is sprake van veranderende taken of competenties?
•   Welke ontwikkelingen bieden kansen voor de opleidingen Logopedie en welke ontwikkelingen juist niet?
•   Wat betekenen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de instroom in de opleidingen Logopedie? Zijn er op dit gebied regionale verschillen?

In het onderzoek is met name gebruik gemaakt van rapportages en databestanden van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en de HBO-Monitor. Deze zijn aangevuld met interviews met deskundigen die werkzaam zijn in verschillende werkvelden van de logopedie. In de interviews kwamen drie thema’s aan de orde: de arbeidsmarkt van logopedisten, hun beroepsprofiel en de gevolgen van en  voor de hbo-opleidingen Logopedie.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief