De waardering van bedrijven voor het mbo: een pilot

Het bedrijfsleven is een belangrijke stakeholder voor het middelbaar beroepsonderwijs. Bedrijven – arbeidsorganisaties in de profit en de not-for-profit sfeer – fungeren als afnemers én als co-producenten van mbo-opleidingen.

De waardering van het bedrijfsleven voor mbo-opleidingen kan beschouwd worden als een relevante indicator voor de prestaties van mbo-instellingen. Systematische gegevens hierover zijn niet alleen van belang voor de landelijke beleidsontwikkeling maar kunnen ook impulsen geven aan optimalisering van de relaties op regionaal niveau tussen scholen en bedrijven. Over de waardering van bedrijven voor mbo-opleidingen zijn weliswaar her en der wel gegevens uit incidenteel onderzoek beschikbaar, maar er is tot nog toe geen instrument voorhanden waarmee de waardering op een uniforme manier valide en betrouwbaar gemeten kan worden. Tegen die achtergrond is er behoefte aan een adequaat onderzoeksinstrument.
Het Ministerie van OCW heeft – in samenspraak met VNO/MKB-Nederland en de MBO Raad – in het voorjaar van 2010 KBA opdracht gegeven voor de uitvoering van een eerste pilot-onderzoek in een beperkt aantal branches en een beperkt aantal mbo-instellingen.

Als centrale doelstelling van het pilot-onderzoek is geformuleerd om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over een bredere uitrol van het mbo-waarderings­onderzoek naar meerdere branches en regio’s, door middel van:

het krijgen van een eerste zicht op de waardering van het bedrijfsleven voor mbo-oplei­dingen,
het testen van het eerder ontwikkelde onderzoeksinstrumentarium en
het opdoen van leerervaringen met de uitvoerbaarheid van de procedures bij het verzamelen en analyseren van de gegevens.

Het pilot-onderzoek is in mei 2010 van start gegaan en in de periode juni-juli heeft het veldwerk plaatsgevonden. Het ging daarbij concreet om onderzoek onder bedrijven uit zes branches gericht op opleidingen van zes mbo-instellingen.

De bijlagen bij dit rapport zijn opgenomen in het Bijlagenboek.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief