Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs. Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door KBA Nijmegen, Oberon en het Kohnstamm Instituut. Het ministerie vroeg om onderzoek naar de ervaringen van leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders in het primair onderwijs met afstandsonderwijs tijdens de schoolsluiting in verband met de coronacrisis, naar wetenschappelijke inzichten op het gebied van afstandsonderwijs in het primair onderwijs en naar positieve en negatieve factoren die een rol spelen bij het aanbieden van afstandsonderwijs. Daarmee dienen de resultaten van het onderzoek bij te dragen aan mogelijkheden om gefundeerd beleid te ontwikkelen op dit gebied.

Niet per se een verrijking van het onderwijs

Veel schoolleiders, leraren en ouders zien bezwaren en beschouwen digitaal afstandsonderwijs niet als een verrijking van het onderwijs. Resultaten die in internationale studies worden gerapporteerd, zijn echter niet negatief. Sterker nog: in sommige gevallen zijn deze zelfs beter dan bij klassikaal onderwijs. Ook op de weinige scholen in Nederland waar digitaal afstandsonderwijs structureel – maar op kleine schaal – wordt ingezet, is men positief over de resultaten.

Meer weten?

In het rapport lees je alle bevindingen en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Onder de downloadknop is deze te vinden.

Auteurs: dr. Ed Smeets

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Onderzoek naar integraal onderwijsachterstandenbeleid op school

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 8 april 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief