Doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs

Het mbo kan rekenen op grote maatschappelijke en politieke belangstelling. Dat is ook niet verwonderlijk, als we in ogenschouw nemen dat het mbo meer dan 500.000 studenten heeft en mbo’ers ongeveer 45% van het personeelsbestand bij alle werknemers in Nederland vormen.
De kernopgave van het mbo is om de relatie student-arbeidsmarkt te optimaliseren door bij te dragen aan de competentieontwikkeling van haar studenten tot gekwalificeerde beroepsbeoefenaren met het oog op hun toekomstige leer- en arbeidsloopbaan.

De MBO Raad heeft IVA en KBA gevraagd een analyse te maken van de doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs.
De empirische analyse laat zien dat het mbo, binnen de huidige condities, op de meeste doelen doelmatig is. Dat neemt niet weg dat de doelmatigheid geoptimaliseerd kan worden. De nagestreefde doelen en belangen zijn echter zeer divers, kunnen conflicterend zijn ten opzichte van elkaar en de realisatie van de doelen wordt door partijen verschillend gewogen. Optimalisatie van doelmatigheid is al lastig genoeg: gezien de veelheid aan, soms tegenstrijdige doelen, kan niet verwacht worden dat op alle doelstellingen maximale resultaten worden behaald.

Doelmatigheid is dan ook op te vatten als het resultaat van een proces, en niet alleen als een product. Bij de optimalisering van doelmatigheid kan vanuit een multicriteria-analyse worden gedacht, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen van verschillende belanghebbenden.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief