Engels als voertaal in de opleidingen TMA en IBL

In opdracht van de Hogeschool van Rotterdam (RBS) is onderzoek gedaan naar de opvattingen van potentiële en zittende studenten, alumni en werkgevers over het invoeren van Engels als voertaal voor de bacheloropleidingen Trade Management gericht op Azië (TMA) en International Business and Languages (IBL). Tevens is voor elke groep respondenten nagegaan hoe hun opvattingen doorwerken in de perceptie van de opleiding.

Kernvragen daarbij waren:

Voor potentiële en zittende studenten en alumni: leidt een Engeltalige opleiding TMA of IBL in hun ogen tot een betere voorbereiding op een internationaal georiënteerd beroep en zijn potentiële studenten daarom eerder geneigd voor een dergelijke opleiding te kiezen?
Voor werkgevers: is een Engelstalig opgeleide TMA’er of IBL’er een beter gekwalificeerde beroepskracht dan een functionaris die Nederlandstalig is opgeleid?

Aan studenten en alumni is een schriftelijk enquête gestuurd en de werkgevers zijn telefonisch geïnterviewd. Aan het onderzoek hebben 305 potentiële studenten, 318 studenten, 36 alumni en 65 werkgevers meegedaan.

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen:

Opleiding TMA: werkgevers en alumni staan over het algemeen positief tegenover een Engelstalige opleiding, de huidige studenten en potentiële studenten niet.
Opleiding IBL: alumni staan over het algemeen positief tegenover een Engelstalige opleiding, de huidige studenten en potentiële studenten niet. De resultaten met betrekking tot de werkgevers zijn niet zo duidelijk. Er is een lichte voorkeur voor Engels als voertaal (niemand is daar tegen), maar daarnaast vinden werkgevers ook Nederlands belangrijk en bovendien vinden sommigen tweetalig onderwijs zeker zo aantrekkelijk.

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief