Etnische afkomst en toelatingspraktijken in het basisonderwijs

In opdracht van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, heeft KBA Nijmegen de rol van etnische afkomst in toelatingsbeleid en – praktijk binnen het basisonderwijs onderzocht. Het onderzoek vond plaats in drie gemeenten, via interviews bij 30 migrantenouders en in totaal 12 schooldirecteuren, bestuurders, gemeenteambtenaren en professionele intermediairs tussen ouders en scholen.

Uit het onderzoek blijkt dat migrantenouders verschillende belemmeringen bij de aanmelding en toelating van hun kinderen in het basisonderwijs ervaren, en een sterk vermoeden hebben dat de etnische afkomst hierbij een belangrijke rol speelt. Deze belemmeringen en vermoedens van ouders worden bevestigd door de geïnterviewde schooldirecteuren, bestuurders en professionele intermediairs. Het feit dat deze verschillende bronnen een consistent beeld opleveren, biedt een gerede grond om te concluderen dat er sprake is van structurele mechanismen die leiden tot uitsluiting en selectie van leerlingen op basis van etnische afkomst.

Enerzijds proberen scholen ouders af te houden van de daadwerkelijke aanmelding, bij voorbeeld door hen het gevoel te geven dat ze niet welkom zijn, zonder geldige reden naar een andere school te verwijzen of te melden dat de school vol zit zonder dat dit te controleren valt. Ook is er sprake van onduidelijkheid over de aanmeldleeftijd, vertragingstactieken of het niet schriftelijk bevestigen van de aanmelding. Anderzijds ervaren migrantenouders ook na de daadwerkelijke aanmelding problemen, zoals gebrek aan transparantie over wachtlijsten en loting, de hantering van quota voor de instroom van migrantenkinderen en afspraken tussen scholen die het tussentijds wisselen van school belemmeren.

 

Download de publicatie hieronder

 

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief