Evaluatie doelbereiking Toezichtkader bve 2012

Met het nieuwe toezichtkader bve 2012 beoogt de inspectie de kwaliteitsborging van instellingen verder te verbeteren, de onderwijskwaliteit naar een hoger peil te brengen en de toezichtbelasting voor instellingen – daar waar dat kan – te beperken. Het toezichtkader is op 1 januari 2012 in werking getreden. De invoering van het Toezichtkader bve 2012 gaat gepaard met een onderzoek naar de vraag of de met het toezichtkader beoogde doelen bereikt worden.
Deze doelen zijn:

1. Bewaken dat mbo instellingen en opleidingen voldoen aan de normen voor basiskwaliteit en dat zij streven naar betere kwaliteit;
2. Door interventies bevorderen dat mbo instellingen en opleidingen, die niet aan deze basiseisen voldoen, hier zo spoedig mogelijk alsnog aan voldoen;
3. Bevorderen dat instellingen zelf in staat zijn om de basiskwaliteit van al hun opleidingen te waarborgen en zich daarbij aan de wettelijke voorschriften te houden;
4. Jaarlijks een gespecificeerd en nauwkeurig beeld van de staat van het mbo geven;
5. Het toezicht is zodanig ingericht dat deze doelen zo efficiënt mogelijk en met minder belasting voor de instellingen dan in de jaren 2009 – 2011 bereikt worden.

Het onderzoek voorziet in drie metingen: een beginmeting (in 2012), een tussenmeting (in 2013) en een eindmeting (in 2015). Elk van de metingen wordt uitgevoerd bij een selectie van 20 bekostigde instellingen en 4 niet-bekostigde instellingen.
Er zijn drie centrale onderzoeksthema’s: de kwaliteitsborging in de mbo-instellingen, de onderwijskwaliteit in de instellingen, en de toezichtbelasting. Voor elk van deze thema’s wordt de stand van zaken vóór, tijdens en na afloop van de werkingsperiode van het Toezichtkader bve 2012 met elkaar vergeleken. Daarbij wordt nagegaan welke invloed of bijdrage is uitgegaan van het nieuwe toezichtkader en het inspectietoezicht dat daar op is gebaseerd.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

onderwijs

Werving en matching van zij-instromers

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief