Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs

Sinds schooljaar 2014/15 loopt een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo), waarin 19 basisscholen experimenteren met het lesgeven van 30% tot 50% van de onderwijstijd in het Engels. Tijdens deze pilot wordt onderzoek gedaan naar leerresultaten van deelnemende leerlingen op het gebied van Engels, maar ook Nederlands en rekenen. De resultaten worden vergeleken met controlegroepen. Uit het rapport blijkt dat de leerlingen die deelnemen aan de pilot een significant grotere toename laten zien in de beheersing van het Engels. De beheersing van het Nederlands en rekenen wijkt niet significant af van de controlegroepen, hoewel een van de controlegroepen significant beter scoort op de drieminutentoets (DMT) bij het Nederlands.

Download het rapport hieronder.

 

 

 

Auteurs: Tessa Jenniskens MSc, drs. Bianca Leest, prof. dr. Maarten Wolbers

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief