Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs

Het Ministerie van OCW laat onderzoeken op welke wijze tweetalig primair onderwijs (tpo) wordt vormgegeven op basisscholen die meedoen aan de pilot, en wat het effect van tpo is op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen als 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels wordt aangeboden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Expertisecentrum Nederlands en KBA. Het rapport over de startmeting geeft inzicht in de startsituatie in groep 1 op de deelnemende scholen en de achtergronden van de leerlingen, in de tpo-groep en de controlegroepen van leerlingen die minder of geen onderwijs in het Engels krijgen. De komende jaren worden vervolgmetingen in groep 3 en groep 5 uitgevoerd.

Auteurs: drs. Bianca Leest

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief