Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs

Het Ministerie van OCW laat onderzoeken op welke wijze tweetalig primair onderwijs (tpo) wordt vormgegeven op basisscholen die meedoen aan de pilot, en wat het effect van tpo is op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen als 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels wordt aangeboden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Expertisecentrum Nederlands en KBA. Het rapport over de startmeting geeft inzicht in de startsituatie in groep 1 op de deelnemende scholen en de achtergronden van de leerlingen, in de tpo-groep en de controlegroepen van leerlingen die minder of geen onderwijs in het Engels krijgen. De komende jaren worden vervolgmetingen in groep 3 en groep 5 uitgevoerd.

Auteurs: drs. Bianca Leest

Lees ook

leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie
onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

dr. Loes van Druten

Geplaatst op 9 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief