Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening kwalificatiestructuur mbo

Een recent verschenen rapportage van KBA Nijmegen en ResearchNed geeft een eerste beeld van de invoering van twee beleidsinterventies in het mbo. Het gaat om de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. Beide onderzoeksbureaus brengen gezamenlijk tot eind 2020 jaarlijks rapportages uit over de evaluatie van deze twee beleidsinterventies.

Het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Evaluatie twee beleidsinterventies in het MBO’ brengt in beeld hoe de voortgang van de implementatie van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur verloopt. Onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en ResearchNed gaan gezamenlijk – onder de noemer consortium 2B MBO – na in welke mate de beoogde effecten van specifieke maatregelen die de beleidsinterventies met zich meebrengen optreden. Ook bestuderen ze of, en zo ja, welke onbedoelde en ongewenste effecten optreden en hoe deze effecten kunnen worden verklaard.

De nu verschenen rapportage is de eerste in een reeks en omvat een gedetailleerde beschrijving van de beginsituatie (d.w.z. vóór de invoering van beide beleidsinterventies). Omdat het een nulmeting betreft, kunnen er nog geen conclusies worden getrokken.

Het vervolg
Na de zomer van 2016 vindt de eerste grootschalige dataverzamelingsronde plaats. Bij alle onderwijsinstellingen in het mbo verzamelen de onderzoeksbureaus gegevens, met behulp van vragenlijsten, die nog niet via registerdata en bestaande persoonsenquêtes beschikbaar zijn. Bij 16 instellingen verrichten ze diepgaande casestudies.

Tot en met 2020 presenteren KBA Nijmegen en ResearchNed gezamenlijk ieder voorjaar de meest recente resultaten met betrekking tot de twee beleidsinterventies. In de eerste jaren ligt de nadruk in de te verschijnen rapportages vooral op het verloop van de implementatie van beide beleidsinterventies, maar gaandeweg verschuift de aandacht naar het evalueren van de effecten van de interventies.

De beleidsinterventies
De wet ‘Doelmatige Leerwegen’ is ingegaan op 1 augustus 2014. Onderwijsinstellingen zijn  voortaan verplicht jongeren direct op het juiste niveau van een mbo-opleiding in te schrijven. Eerder werden jongeren soms gedwongen op een lager opleidingsniveau te starten. Ook worden mbo-opleidingen ingekort.

Algemeen doel van de tweede beleidsinterventie, de herziene kwalificatiestructuur, is het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De officiële ingangsdatum van deze herziening is het schooljaar 2016-2017. Er wordt echter al geëxperimenteerd met de invoering ervan sinds het huidige schooljaar.

Bekijk de projectwebsite 2b-mbo voor meer informatie over het onderzoek.

Auteurs: prof. dr. Maarten Wolbers

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief