Evaluatieonderzoek experiment theoretische leerweg vmbo groen

De ministeries van EL&I en OCW hebben gezamenlijk de AOC ’s het Citaverde College en de Edudelta Onderwijsgroep in de gelegenheid gesteld een experiment betreffende de theoretische leerweg (TL) uit te voeren. Het doel van dit experiment is doorstroom naar groen mbo niveau IV te bevorderen.
Het experiment valt uiteen in twee deelexperimenten:

1. Het geven van een tijdelijke licentie voor de TL aan één AOC, nl. het Citaverde College. Tevens is hierbij de inhoudelijke invulling van de TL binnen een groene context als thema toegevoegd om zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van de TL aan een AOC.
2. Het verzorgen van (verbeterde) voorlichting en loopbaanoriënterende activiteiten voor leerlingen die de TL in het door OCW bekostigd onderwijs volgen in de regio waar de vestigingen van Edudelta Onderwijsgroep zich bevinden.

KBA voert evaluatieonderzoek naar dit TL-experiment uit. Dit evaluatieonderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de effecten van de experimenten, ten behoeve van politieke besluitvorming over het eventueel toekennen van een permanente status van TL aan een AOC en het uitbreiden van de mogelijkheden van AOC’s betreffende werving voor mbo groen (niveau 4) onder leerlingen in het vmbo-TL op niet groene scholen. De looptijd van het experiment is in totaal acht jaar. Het evaluatieonderzoek is opgesplitst in verschillende metingen waarvan in de periode 2009 tot heden ook de volgende rapportages zijn opgeleverd:

Eerste tussenrapportage
Tweede meting
Derde meting

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Annet Jager, Rita Kennis MSc

Lees ook

onderwijs

Werving en matching van zij-instromers

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief