Evaluatieonderzoek experiment theoretische leerweg vmbo groen

De ministeries van EL&I en OCW hebben gezamenlijk de AOC ’s het Citaverde College en de Edudelta Onderwijsgroep in de gelegenheid gesteld een experiment betreffende de theoretische leerweg (TL) uit te voeren. Het doel van dit experiment is doorstroom naar groen mbo niveau IV te bevorderen.
Het experiment valt uiteen in twee deelexperimenten:

  1. Het geven van een tijdelijke licentie voor de TL aan één AOC, nl. het Citaverde College. Tevens is hierbij de inhoudelijke invulling van de TL binnen een groene context als thema toegevoegd, om zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van de TL aan een AOC.
  2. Het verzorgen van (verbeterde) voorlichting en loopbaanoriënterende activiteiten voor leerlingen, die de TL in het door OCW bekostigd onderwijs volgen in de regio waar de vestigingen van Edudelta Onderwijsgroep zich bevinden.

KBA voert evaluatieonderzoek naar dit TL-experiment uit. Dit evaluatieonderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de effecten van de experimenten, ten behoeve van politieke besluitvorming over het eventueel toekennen van een permanente status van TL aan een AOC en het uitbreiden van de mogelijkheden van AOC’s betreffende werving voor mbo groen (niveau 4) onder leerlingen in het vmbo-TL op niet groene scholen. De looptijd van het experiment is in totaal acht jaar.

Download de eerste publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Annet Jager, Rita Kennis MSc

Lees ook

onderwijs

Monitoring en evaluatie maatregelen gelijke onderwijskansen

Tessa Jenniskens MSc

Geplaatst op 1 mei 2023 Lees publicatie
onderwijs

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs

Tessa Jenniskens MSc

Geplaatst op 25 april 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief