Externe loopbaanperspectieven voor BIDOC-medewerkers

In dit onderzoek is nagegaan welke loopbaanpaden uit het eerder verschenen rapport ‘Loopbaanpaden van BIDOC-medewerkers’ van Matchcare, meer of minder perspectiefvol zijn. Dit is gebeurd door informatie te verzamelen bij de ministeries waar de BIDOC-medewerkers werkzaam zijn, bij opleidingsinstellingen, maar vooral bij organisaties waar de loopbaanpaden zich moeten bevinden. Het is een kleinschalig onderzoek met een verkennend karakter. Het onderzoek had een inhoudelijke functie – het aanvullen van informatie over de loopbaanpaden voor BIDOC-medewerkers – maar ook een meer methodische. Daarbij stond de vraag centraal of de verschillende werkwijzen die Matchcare en KBA hanteren voor het in kaart brengen van loopbaanpaden, elkaar kunnen versterken.

De bevindingen van het onderzoek laten zien dat het meenemen van deze contextinformatie toegevoegde waarde heeft. Bovendien blijkt dat, door het bevragen van direct betrokkenen, aanvullende loopbaanperspectieven boven tafel kunnen komen. Al met al kan een werkwijze waarbij een brede inventarisatie wordt gevolgd door een gerichte verdieping, een sterke combinatie vormen om betekenisvolle loopbaanpaden op het spoor te komen.

Download de publicatie hieronder om alle bevindingen te lezen.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief