Feitelijk en gewenst opleidingsniveau van praktijkopleiders

Er blijken uiteenlopende opvattingen te bestaan over het niveau dat is vereist van praktijkopleiders die leerlingen begeleiden op niveau 4. Volgens een deel van de partijen die in 2009 betrokken waren bij de bijstelling van het bcp (beroepscompetentieprofiel) voor praktijkopleiders, is een beroepsopleiding op niveau 4 toereikend terwijl anderen daarvoor ten minste een opleiding niveau 5 nodig vinden.

In opdracht van Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft KBA daar onderzoek naar gedaan. Onderzoeksvragen waren:

1. Wat zijn het feitelijke en het gewenste werk-/denkniveau en opleidingsniveau van praktijkopleiders in zorg, welzijn en sport?
2. In welke mate is het gewenste niveau van praktijkopleiders uitvoerbaar in de te onderscheiden zorg-, welzijn- en sportbranches?
3. Welk werk-/denkniveau en opleidingsniveau passen bij het bcp Praktijkopleider van september 2009?

Welk werk-/denkniveau en opleidingsniveau passen bij het bcp Praktijkopleider van september 2009?
Het onderzoek wijst uit dat in de sectoren zorg, welzijn en sport in totaal 61 procent van de praktijkopleiders een opleiding op hbo-niveau of hoger heeft gevolgd. Van de 39 procent praktijkopleiders met een mbo-opleiding functioneert ruim twee derde op hbo-niveau. Als we het aantal praktijkopleiders met minimaal een opleiding op hbo-niveau optellen bij het aantal mbo-praktijkopleiders dat op hbo-niveau functioneert, blijkt dat 81 procent van de praktijkopleiders in de sectoren zorg, welzijn en sport functioneert op hbo-niveau.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Mariska Roelofs

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief