Gebruik van data van observatieinstrument KIJK! in onderzoek

Het observatie instrument KIJK! wordt in kindercentra en kleutergroepen van basisscholen breed ingezet om ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen. KBA heeft in samenwerking met het Kohnstamm Instituut de betrouwbaarheid en validiteit van de KIJK! data voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek onderzocht. Deze vraag deed zich voor naar aanleiding van het onderzoek Innovatiecentra vve, dat gericht is op het vaststellen van de effectiviteit van innovatieve maatregelen in de voorschoolse periode. Omdat het in de praktijk moeilijk is om ontwikkelingsgegevens op kindniveau te verzamelen, zou het gebruik van bestaande gegevens, zoals die van KIJK!, uitkomst kunnen bieden. Het onderzoek werd uitgevoerd met subsidie van NRO, in het kader van het onderzoek naar Innovatiecentra vve.

Uit de resultaten van het onderzoek blijk dat Pedagogisch medewerkers zich bij het invullen van het observatieinstrument laten leiden door meer factoren dan alleen de geconstateerde gedragingen van de kinderen. Zo neigen ze ernaar een kind conform zijn of haar leeftijd te scoren. Ook observeren ze niet voor alle kinderen alle ontwikkelingslijnen. De betrouwbaarheid is onderzocht door test – hertest correlaties te berekenen. Deze waren in het algemeen hoog, maar lijken zoals gezegd medebepaald door de chronologische leeftijd van de kinderen.Behalve dat de observatiedata aan wetenschappelijke eisen van betrouwbaarheid en validiteit moeten voldoen, moet het praktisch mogelijk zijn om deze gegevens voor onderzoek te ontsluiten. Ook dat lijkt, alleen al om AVG-technische redenen, niet mogelijk.
De conclusie van het onderzoek, op basis van het databestand en interviews met betrokkenen, is dat Data van het observatieinstrument KIJK! niet kunnen worden gebruikt voor onderzoek.

Auteurs: dr. Loes van Druten

Lees ook

onderwijs

Werving en matching van zij-instromers

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief