Haalbaarheid van functieopleidingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Op verzoek van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) heeft KBA onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van functieopleidingen in de branche verpleeg- en verzorgingshuizen. Aanleiding voor de vraag van de Stichting A+O VVT is het verwachte tekort in de verpleeg- en verzorgingshuizen aan verzorgend, verplegend en sociaal-agogisch personeel en het idee dat functiegericht opleiden een instrument zou kunnen zijn om andere doelgroepen aan te trekken dan reguliere schoolverlaters en herintreders.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een beperkt en kwalitatief onderzoek uitgevoerd, bestaande uit interviews met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en opleidingsinstituten. Om de interviewuitkomsten te wegen en aan te vullen waar dat nodig zou zijn, is afsluitend een rondetafelgesprek georganiseerd.
Het onderzoek wijst uit dat functiegerichte opleiding of scholing in de V&V-branche een nog vrij onbekend begrip is en dat er weinig animo bestaat voor de inzet van functieopleidingen. De meeste respondenten geven de voorkeur aan het reguliere beroepsonderwijs voor de opleiding van medewerkers. Voor zover sprake is van een gepercipieerd tekort aan personeel, zouden functieopleidingen vooral een geschikt scholingsinstrument zijn voor functies op kwalificatieniveaus 1 en 2.
Randvoorwaarden die respondenten aan functieopleidingen stellen, zijn:

de positie van dergelijke opleidingen ten opzichte van het reguliere stelsel van beroepsonderwijs moet duidelijk zijn;
functieopleidingen mogen niet duurder zijn dan reguliere beroepsopleidingen;
functieopleidingen moeten dichtbij en bij voorkeur op de werkplek plaatsvinden.

De belangrijkste competenties waarover potentiële kandidaten volgens de informanten zouden moeten beschikken, zijn: kunnen plannen, leervaardigheden en motivatie. De aard van deze competenties staan de haalbaarheid van functieopleidingen in beginsel niet in de weg. Verwacht kan worden dat ze wel in sterke mate het succes van dergelijke opleidingen (mee) bepalen. Volgens de respondenten wordt de uitval uit bbl-trajecten namelijk vooral veroorzaakt door het ontbreken van dergelijke competenties.
Overall conclusie is dat functieopleidingen in de V&V-branche op dit moment wel haalbaar zijn gezien de vereiste competenties en randvoorwaarden, maar niet gezien het draagvlak voor dergelijke opleidingen. Omdat draagvlak het zwaarst weegt zijn functieopleidingen momenteel niet haalbaar.

 

Download de publicatie hieronder

Auteurs: drs. Paul den Boer, Rita Kennis MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief