Het programma van eisen voor BPGL

Eind 2003 heeft ROC Nijmegen, in samenwerking met roc Rijn IJssel, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen en het Technocentrum Zuidelijk Gelderland, een plan opgesteld voor verregaande samenwerking tussen opleidingen die zijn betrokken bij de technische beroepskolom en lokale technische bedrijven. Aanleiding voor het opstellen van dit plan, getiteld CO-Innovators, is het groeiende besef dat een succesvolle ontwikkeling van de technische bedrijvigheid in de regio afhankelijk is van de mate waarin zowel bedrijven als opleidingen innoveren en de (kennis)wisselwerking tussen scholen en bedrijven vorm krijgt. Een succesvolle regio steunt daarbij in belangrijke mate op de ontwikkeling van individuele bedrijven, en omgekeerd.

Om de ambities van CO-Innovators te bereiken wordt ernaar gestreefd om bedrijven in hoge mate en zeer structureel bij de opleidingen in de technische beroepskolom te betrekken. De praktijk op de werkvloer moet richtinggevend zijn voor de opleidingen. Als middel om dit te bereiken wordt bedrijfsprojectgericht Leren (BPGL) ingezet. De uitdaging van BPGL is om werkelijke opdrachten en problemen uit de beroepspraktijk daadwerkelijk een belangrijke rol te laten vervullen in techniekopleidingen. In de ontwikkelingsfase van het project CO-Innovators is een werkgroep BPGL in het leven geroepen met vertegenwoordigers van scholen en bedrijven uit de regio. Doel van de werkgroep is een programma van eisen op te stellen waaraan opleidingen die zijn geënt op BPGL moeten voldoen. Het programma van eisen voor BPGL moet dienen als kader voor de realisering van BPGL in de praktijk in de uitvoeringsfase van CO-Innovators. In deze notitie wordt verslag gedaan van de activiteiten van de werkgroep BPGL.

Download de publicatie hieronder

Lees ook

onderwijs

Evaluatie COVID-inhaalprogramma’s in po, vo en mbo

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 30 mei 2023 Lees publicatie
onderwijs

Monitoring en evaluatie maatregelen gelijke onderwijskansen

Tessa Jenniskens MSc

Geplaatst op 1 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief