Ict-gebruik in het onderwijs 2017

Kennisnet brengt regelmatig de stand van zaken rond de inzet van ict in het onderwijs in kaart en rapporteert daarover in de Vier in balans-monitor. Het achterliggende model omvat vier factoren: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur.

KBA Nijmegen heeft in opdracht van Kennisnet gegevens verzameld voor de Vier in balans-monitor 2017. Daarbij stond de vraag centraal in hoeverre scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruik maken van ict in het onderwijs, op welke manier dat gebeurt en welke effecten men daarvan in de scholen ziet. Vragen over de huidige situatie zijn via een internetvragenlijst gesteld aan leraren. Aan schoolleiders is, eveneens via een internetvragenlijst, gevraagd naar hun opvattingen over ict-gebruik op hun school over twee jaar en naar de verwachte effecten daarvan. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek bij schoolleiders en bij leraren gepresenteerd.

Auteurs: Pieter Aalders MSc, dr. Ed Smeets

Lees ook

onderwijs

Werving en matching van zij-instromers

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief