Innovatie in het middelbaar beroeponderwijs

In 2006 werd voor de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe manier van financieren van onderwijsvernieuwing ingevoerd. Vanuit Innovatiebox en Stagebox ontvangt elke school jaarlijks een bedrag bestemd voor onderwijsvernieuwing. De middelen uit de Innovatiebox worden aangevuld met een bedrag uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Achteraf wordt aan de regionale partners en het Ministerie van OCW verantwoording afgelegd over de inzet van de middelen en de ermee behaalde resultaten.

Het onderzoek laat zien dat tussen de scholen grote verschillen voorkomen in hoe middelen over de doelen van de regelingen verdeeld worden. Gemiddeld genomen wordt het meest ingezet op het bevorderen van competentiegericht onderwijs, het zorgen voor extra stageplaatsen, het verbeteren van de aansluitingen binnen de beroepskolom en het organiseren van docentenstages. De nieuwe wijze van subsidiëring heeft een versnellende en verdiepende werking.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief