Inzet FES-middelen 2007

Alle instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs – ROC’s, AOC’s en vakscholen – ontvangen in 2007, net als in 2006, uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) middelen om een extra impuls te geven aan hun onderwijsvernieuwingsproces. Het FES-budget 2007 van € 71,75 miljoen moet worden gebruikt voor (a) het ontwikkelen van les- en examenmateriaal voor competentiegericht beroepsonderwijs, (b) het organiseren van docentenstages en (c) het aanbieden van maatwerktrajecten aan kansarme jongeren tot 23 jaar. Eind november 2007 is aan alle 68 mbo-instellingen gevraagd hoe de FES-middelen 2007 zijn ingezet en wat de eerste ermee behaalde resultaten zijn. Acht van de tien mbo-instellingen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Samen hebben ze 87% van het FES-budget 2007 toegekend gekregen. Door de instellingen wordt daarnaast bijna 40% aan co-financiering ingezet. Het grootste deel van de co-financiering komt uit de eigen reguliere basisfinanciering. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven zijn, behalve bij de vakscholen, nog beperkt.

Het onderzoek laat zien dat FES-middelen gebruikt worden om het innovatiebeleid van de instellingen verder te verdiepen. Gemiddeld zet men tweederde van het FES-budget in op het ontwikkelen van materiaal voor competentiegericht onderwijs, een kwart op maatwerktrajecten en tien procent op docentenstages. Wel komen er tussen instellingen grote verschillen voor. Bij de inzet van de FES-middelen sluit men aan op de doelen van de regeling en op eigen vernieuwingsprioriteiten. Zo combineert men het herontwerpen van opleidingen met scholing van docenten en het creëren van nieuwe leeromgevingen. De FES-middelen worden ook gebruikt om het innovatiebeleid van de instelling te versnellen. In vergelijking met 2006 geven meer mbo-instellingen te kennen dat men planmatig docentenstages en maatwerktrajecten voorbereidt en uitvoert. Met de FES-middelen 2007 worden 3.150 docentenstages (31% meer dan in 2006) opgezet en 11.275 maatwerktrajecten gerealiseerd (38% meer dan in 2006). Instellingen streven er gericht naar meer docenten te laten kennismaken met het bedrijfsleven en de positie van meer jongeren met weinig kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief