Kiezen en delen

Dit onderzoeksrapport bevat een verslag van een studie naar beleidsopties voor een ‘toekomstbestendig mbo’ in opdracht van de MBO Raad.
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met een twintigtal sleutelpersonen afkomstig uit de omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs en is een literatuurstudie verricht.
De onderzoeksbevindingen wijzen op een toenemend strategisch belang van het mbo voor de arbeids­voorziening van de BV Nederland. Tegelijkertijd betekent de groeiende arbeidsmarktbehoefte dat er hogere eisen gesteld zullen worden aan het mbo als toeleverancier van gekwalificeerd personeel voor functies op middelbaar niveau en als vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs. Vanuit deze hogere eisen laat zich een beleidsagenda destilleren, die de volgende ‘kernopgaven’ voor het mbo in de komende jaren omvat:

1. Het vergroten van het maatschappelijk rendement van het mbo (waaronder ook het verder verminderen van het voortijdig schoolverlaten):
a. Optimaliseren van de aansluiting tussen vmbo en mbo;
b. Vergroten van participatie van (jong)volwassenen met relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt;
2. Het optimaliseren van de aansluiting tussen mbo-4 en hbo;
3. Op- en omscholing van de beroepsbevolking (Leven Lang Leren);
4. Intensivering van de samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven.

Om ook in de toekomst responsief te blijven voor de opleidingsbehoeften van individuen, arbeidsmarkt en samenleving zal het mbo adequate antwoorden dienen te geven op deze kernopgaven. De genoemde kernopgaven kunnen in beginsel vanuit het bestaande mbo-stelsel het hoofd worden geboden. Daarbij vragen deze kernopgaven om heldere keuzes van de mbo-sector. Voor ieder van deze kernopgaven hebben de onderzoekers een aantal beleidsopties en randvoorwaarden geformuleerd, die als input beschouwd kunnen worden voor toekomstbestendige beleidskeuzes door de mbo-sector.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief