Leerbedrijven en competentiegericht opleiden

Voor de Calibris-kwalificaties in de domeinen verpleging en verzorging (V&V), sociaal-agogisch werk (SAW), assisterenden gezondheidszorg (AG) en sport en bewegen (SB) is in het cursusjaar 2005-2006 voor het eerst geëxperimenteerd met competentiegerichte kwalificaties; deze experimenten zijn in het cursusjaar 2006-2007 voortgezet en uitgebreid. Over het experimenteerjaar 2005-2006 heeft Calibris zelf een bescheiden evaluatie in de onder haar ressorterende domeinen uitgevoerd bij een aantal leerbedrijven en ROC’s. In vervolg op deze eerste evaluatie had Calibris voor het experimenteerjaar 2006-2007 behoefte aan een meer gedegen evaluatie-onderzoek van de experimenten competentiegericht opleiden en in relatie daarmee van de competentiegerichte kwalificatiedossiers bij leerbedrijven van haar vier domeinen.

Calibris wil met behulp van de uitkomsten van het onderzoek desgewenst de betreffende kwalificatiedossiers bijstellen. Daarnaast is het de bedoeling dat de uitkomsten van het onderzoek Calibris in staat zullen stellen om leerbedrijven gerichter te ondersteunen bij (de implementatie van) competentiegericht opleiden.
Het onderzoek is uitgevoerd door KBA en het CINOP Expertisecentrum.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief