Leerdorp Elst

De overgang van vmbo naar mbo is een risicomoment in de schoolloopbaan van veel jongeren. Tijdens of direct na de overgang ontstaat het grootste gedeelte van de uitval in Nederland. Op basis van een studie is het concept Leerdorp Elst ontwikkeld, dat zich kenmerkt door de combinatie van verschillende innovatieve aspecten. Het voornaamste kenmerk is dat ingezet wordt op het parallel vernieuwen op verschillende deelaspecten. Het onderwijs wordt omgevormd (flexibilisering, doorlopende zesjarige opleiding, diversiteit in onderwijsvormen, meer thematisch / projectmatig onderwijs), de organisatie van het onderwijs wordt veranderd (introductie teamteaching, diversiteit van rollen docenten, logistiek in de school), het volgen en begeleiden van de leerling wordt anders vormgegeven (leermanagementsysteem), de verhouding tussen binnen- en buitenschools leren komt anders te liggen, er wordt samenwerking gezocht met de community. Leerdorp Elst is een initiatief dat gedragen wordt door scholen uit het MBO en VMBO en door de Stichting Werkgevers Leerdorp Elst, waarin het regionale bedrijfsleven en de gemeente zijn verenigd.

Download publicatie hieronder

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief