Leerdorp Elst

De overgang van vmbo naar mbo is een risicomoment in de schoolloopbaan van veel jongeren. Tijdens of direct na de overgang ontstaat het grootste gedeelte van de uitval in Nederland. Op basis van een studie is het concept Leerdorp Elst ontwikkeld, dat zich kenmerkt door de combinatie van verschillende innovatieve aspecten. Het voornaamste kenmerk is dat ingezet wordt op het parallel vernieuwen op verschillende deelaspecten. Het onderwijs wordt omgevormd (flexibilisering, doorlopende zesjarige opleiding, diversiteit in onderwijsvormen, meer thematisch / projectmatig onderwijs), de organisatie van het onderwijs wordt veranderd (introductie teamteaching, diversiteit van rollen docenten, logistiek in de school), het volgen en begeleiden van de leerling wordt anders vormgegeven (leermanagementsysteem), de verhouding tussen binnen- en buitenschools leren komt anders te liggen, er wordt samenwerking gezocht met de community. Leerdorp Elst is een initiatief dat gedragen wordt door scholen uit het MBO en VMBO en door de Stichting Werkgevers Leerdorp Elst, waarin het regionale bedrijfsleven en de gemeente zijn verenigd.

Download publicatie hieronder

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie
onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

dr. Loes van Druten

Geplaatst op 9 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief