Loopbaanpaden voor PIW’ers

De PIW’er (penitentiair inrichtingswerker) is een substantieel bezwarende functie bij de sector Gevangeniswezen. Onderzoek door TNO Arbeid heeft uitgewezen dat bij PIW’ers sprake is van fuikwerking en dat de mobiliteitsgeneigdheid bij de medewerkers zelf erg gering is. Om verschillende redenen – arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, flexibiliteit van de organisatie – is vergroting van de mobiliteit dringend gewenst.

Daarom heeft KBA in opdracht van het A+O fonds Rijk een onderzoek uitgevoerd naar loopbaanpaden voor PIW’ers. Door middel van interviews en documentenanalyse is in kaart gebracht welke loopbaanmogelijkheden PIW’ers hebben binnen hun eigen organisatie (de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie) en daarbuiten. Omdat de interne opleiding die nieuwe PIW’ers volgen recht geeft op deelcertificaten of een diploma van de opleiding sociaal pedagogisch medewerker niveau 4 (SPW 4), is bij het inventariseren van loopbaanpaden bijzondere aandacht besteed aan de sector waar SPW-gediplomeerden vooral werkzaam zijn: de sector zorg en welzijn.

Het onderzoek wijst uit dat PIW’ers die in het bezit zijn van een diploma van de opleiding SPW 4, betere kansen hebben om door te stromen naar de zorg- en welzijnssector. Aanbevolen wordt om te stimuleren dat ook zittend personeel de SPW 4 opleiding volgt. PIW’ers beschouwen een overgang naar andere branches als riskant. De doorstroomkansen van PIW’ers kunnen aanzienlijk verbeteren als maatregelen worden genomen, die deze risico’s verkleinen en de overgang versoepelen. Detacherings- en uitwisselingsconstructies, terugkeergaranties en het (financieel) faciliteren van de overstap naar andere organisaties kunnen hier bijvoorbeeld aan bijdragen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief