Loopbanen van mbo-ers groen

Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek dat in het najaar van 2011 is verricht naar de loopbaan van mbo’ers groen tien en drie à vier jaar na diplomering.
In het onderzoek is gevraagd naar hun huidige positie (anno 2011) en naar hun eerste functie na afstuderen. Daardoor konden ‘positieprofielen’ van beide cohorten getraceerd worden en zijn – retrospectief – loopbanen van beide cohorten in kaart gebracht. Het onderzoek kan niet representatief genoemd worden voor de situatie van de betrokken cohorten en heeft een verkennend karakter. Kernvraag van het onderzoek is waar de gediplomeerden van mbo-groen terecht zijn gekomen en hoe dit zich verhoudt tot hun eerste functie na diplomering. Naast de positiebepaling van betrokken cohorten op de arbeidsmarkt is aandacht besteed aan opleidings- en competentie-eisen, aan scholingsbehoeften en scholingsmogelijkheden, en aan de waardering van hun mbo-groen opleiding na verschillende jaren in de beroepspraktijk werkzaam geweest te zijn.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Annet Jager, drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Geautoriseerde beschrijving Beheerder IT operations

Geplaatst op 13 juli 2021 Lees publicatie
arbeid

Sectoranalyse uitzendbranche

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 15 juni 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief